Black Clover Episode 119

Page 119: “The Final Attack”
“Owari no Ichigeki”(終わりの一撃)

Original Air Date: 28th January, 2020

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Taisuke Mamoru, Ayataka Tanemura, Tatsuya Yoshihara
Episode Director Rokō Ogiwara
Chief Animation Supervisor Hiroshi Numata
Action Supervisor Ōzora Kondō
Animation Supervisor Rin Mi, Mifumi Tomita, Kazuya Saitō, Kazuyuki Ikai

4tune
Naoki Takahashi, Lun He

Kyung Kang ANIA
Jung Hyun Soo, Go Gyoung Nam, Han Jung Y

Assistant animation Supervisor Itsuko Takeda, Kurika Yamagata
Key Animation Mifumi Tomita, Kyōko Matsubara, Reiko Fujita, Setsuko Umino, Tsuyoshi Kondō, Tomatsu Ogawa, Takuya Nishimichi, Tatsuya Yoshihara, Rin Mi, Teiki Ōta, Tatsuya Miki, Ōzora Kondō, Isamu Suga, Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka, Tatsuhi Ariyoshi, Isuta

Vista
Erisa Tomita

4tune
Jūji Mizumura, Hiroaki Kawaguchi, Lun He

Kyung Kang ANIA
Han Jung Y, Go Gyoung Nam, Jo Yong Joo, Jung Hyun Soo, Kim Jin Gi

2nd Key Animation Manami Sugimoto

Kyung Kang ANIA
Shin Guem Sup, Song Sae Hyun

4tune, Vista, Seishin Quarity Animation Production, Hansenmon

In-between Tatsuya Yoshihara, Riku Saitō

4tune, Vista, Revival, Big Owl, ShinSung Animation, Seishin Quarity Animation Production, Hansenmon

Paint Riku Saitō

Defer, 4tune, Vista, Revival, Big Owl, ShinSung Animation, Seishin Quarity Animation Production, Hansenmon

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Mari Sawatani, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yōko Nurumizu, Yuki Maeda
Photography Studio Hibari
Yasuyuki Suzuki, Harukaze Kaneko, Mizuho Shimada, Misato Sekiya, Tomoyuki Kunii
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka, Kai Kokubu
CG Modeller:Yūichi Inoue
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Kanako Yamazaki
Production Assistant Asuka Watanabe, Kim Sung Jin, Yui Peisan

————–
Factiod