Black Clover Episode 125

Page 125: “Return”
“Kikan”(帰還)

Original Air Date: 10th March, 2020

Role Staff Name
Screenplay Katō Kan’ichi
Storyboard Matsushita Yukihiro
Episode Director Akira Shimizu
Chief Animation Supervisor Keizō Shimizu
Animation Supervisor Keizō Shimizu, Shin’ichi Suzuki
Assistant Animation Supervisor Keiko Yamamoto
Key Animation Yūya Kishi, Masashi Itō, Mitsuko Kosaka, Yoshiyuki Kikuchi, Rika Kanetaka, Hiroki Saitō, Toshihiko Masuda, Setsuko Shibuichi, Takahiro Ninagawa, Yoshikawa Imagawa, Kim Young Kook, Kim Young Duk, Sung Soon Young, Lee Byung Seok, Ju Chang Hyun
2nd Key Animation Xiao Yuting, Mai Ishii, Kaho Kiyota, Maju Saitō, Miyu Tsuge, Takaharu Arahira

Kim Sook Hee, Kim Jong Im, Shin Yu Mi, Hwang Sun Hee

Seven Seas, Big Owl

In-between Mai Ishii, Miyu Tsuge, Sayaka Watanabe, Shiho Tezuka, Takaharu Arahira, Konomi Tezuka, Erika Ogawa, Xiao Yuting, Takako Yamazaki

J-CUBE CHINA
Liu Wei, Kim Sung Ju, Peng Kai

Paint Kumi Kanazawa, Chizuru Kuroi, Hanako Nakamura, Zhang Wei

Jang Sung Su, Hyeon So Hee, Baek Soong Hee, Jung Hye Sook, Kim Tae Hyun, Kim Hee Sook, Byun Sang Soon

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Mari Sawatani, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yuki Maeda
Photography Studio Hibari
Yasuyuki Suzuki, Harukaze Kaneko, Mizuho Shimada, Tomoyuki Kunii
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka, Kai Kokubu
CG Modeller:Yūichi Inoue
In-between Check Xiao Yuting, Du Lingui
Colour Model・Finishing Check Namki Inomata, Yukari Andō, Kil Eun Sook
Production Assistant Kiriko Iwamoto
Production Cooperation Magicbus