Black Clover Episode 132

Page 132: “The Lion Awakens”
“Mezameru Shishi”(目覚める獅子)

Original Air Date: 28th April, 2020

Role Staff Name
Screenplay Katō Kan’ichi
Storyboard Matsushita Yukihiro
Episode Director Rokō Ogiwara
Chief Animation Supervisor Hiroshi Numata
Animation Supervisor Kaori Saitō, Takuya Nishimichi

4tune
Naoki Takahashi

Kyung Kang ANIA
Go Gyoung Nam, Han Jung Y, Jung Hyun Soo

Action Animation Supervisor Hiroaki Nakamichi
Assistant Animation Supervisor Mifumi Tomita, Rin Mi
Petit Clover Key Animation Noriko Ōtake
Petit Clover Animation Supervisor Kumiko Tokunaga
Key Animation Tatsuo Kamiuto, Hirotaka Kondō, Isamu Suga, Maru Taniguchi, Nao Takano, HAHI, lee sung jin

Vista
Erisa Tomita

Kyung Kang ANIA
Go Koung Nam, Han Jung Y, Jo Yong Joo, Jung Hyun Soo, Kim Jin Gi

4tune
Naoki Takahashi, Jin Kai

2nd Key Animation Retsu Ōkawara, Rina Ogawa, Naoto Kaneda, Ayano Tada, Mifumi Tomita, Kurika Yamagata

4tune
Jin Kai

Kyung Kang ANIA
Shin Guem Sup, Song Sae Hyun

Vista, Seishin Quarity Animation Production

In-between Rin Mi, Riku Saitō

Kyung Kang ANIA, 4tune, Vista, Seishin Quarity Animation Production, Revival

Paint Rin Mi, Riku Saitō

Pierrot D.A.R
Makiko Yagihashi, Yuri Shimizu

Kyung Kang ANIA, 4tune, Vista, Seishin Quarity Animation Production, Revival

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Yūta Fuji, Akiko Manabe, Mari Sawatani, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yōko Nurumizu, Yuki Maeda
Photography Assez Finaud Fabric
Rieko Koike, Atsuko Okui, Kanae Ōuchi, Yoshiaki Kayaba, Yūta Nakamura, Kaneko Fujimaki, Fumi Namba
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeller:Yūichi Inoue, takaya Ikeda
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Kimiko Kojima (Pierrot D.A.R)
Production Assistant Sakura Nonaka, Kim Sung Jin, Yui Peisan