GeGeGe no Kitarō (2018)

Ep Script Storyboard Episode Director Animation Supervisor
1 Hiroshi Ōnogi Kōji Ogawa Sorato Shimizu
2 Ken’ichi Takeshita Yukihiro Urata
3 Hiroyuki Yoshino Kōji Ogawa Akihiro Nakamura Shigetaka Kiyoyama
4 Hiroshi Ōnogi Yuriko Kado Ichikawa Yoshiyuki
5 Ryūnosuke Kingetsu Akihiro Nakamura Akihiro Ōta
6 Akiko Inoue Gō Koga Noboru Koizumi
7 Hiroyuki Yoshino Kimotoshi Chioka Akihiro Asanuma
8 Akiko Inoue Hiroyuki Kakudō Yūji Hakamada
9 Masahiro Yokotani Kiyosato Yamamoto Setsuko Nobuzane
10 Kōichi Ōhata Tsuyoshi Tobita Yōichi Ōnishi
11 Hiroshi Ōnogi Yūji Yamaguchi* Ichikawa Yoshiyuki
12 Akihiro Nakamura Mikio Fujihara
13 Yūichi Nomura Ken’ichi Takeshita Shigetaka Kiyoyama
14 Hiroyuki Yoshino Gō Koga Akihiro Ōta
15 Akiko Inoue Hiroyuki Kakudō Noboru Koizumi
16 Yūichi Nomura Kōji Ogawa Takao Iwai Akihiro Asanuma
17 Masahiro Yokotani Yoshitaka Yashima Mana Uchiyama Yoshitaka Yashima
18 Akiko Inoue Yuriko Kado Kozue Komatsu
19 Hiroshi Ōnogi Kazuhiro Ochi Tsuyoshi Tobita Yōichi Ōnishi
20 Hiroyuki Yoshino Masato Mitsuka Setsuko Nobuzane
21 San Date Kiyoshima Yūko Mitsutaka Noshitani Yukari Kobayashi
22 Yūichi Nomura Gō Koga Mikio Fujihara
23 Ryūnosuke Kingetsu Kimotoshi Chioka Ichikawa Yoshiyuki
24 Jirō Makino Yūji Hakamata
25 Hiroshi Ōnogi Hiroyuki Kakudō Noboru Koizumi
26 Akiko Inoue Yūji Yamaguchi* Akihiro Nakamura Shigetaka Kiyoyama
27 Ryūnosuke Kingetsu Yoo Nakano Takao Iwai Yōichi Ōnishi
28 Masato Mitsuka Akihiro Ōta
29 Yūichi Nomura Noriyo Sasaki Jirō Makino Mikio Fujihara
30 Ryūnosuke Kingetsu Hiroyuki Kakudō Ichikawa Yoshiyuki
31 Akiko Inoue Mitsutaka Noshitani Yukari Kobayashi
32 Yūichi Nomura Yoshitaka Yashima Mana Uchiyama Yoshitaka Yashima
33 Hiroyuki Yoshino Ken’ichi Maejima Sin’ichi Suzuki
Masui Ippei
34 Ryūnosuke Kingetsu Kazuhiro Ochi Tsuyoshi Tobita Noboru Koizumi
35 Hiroshi Ōnogi Yuriko Kado Kozue Komatsu
36 Yūji Yamaguchi* Nakajō Kumi
Setsuko Nobuzane
37 Kōji Ogawa Takao Iwai Akihiro Asanuma
38 Masahiro Yokotani Ken’ichi Takeshita Shigetaka Kiyoyama
39 Akiko Inoue Gō Koga Yōichi Ōnishi
40 San Date Jirō Makino Yoshitaka Yashima
41 Akihiro Nakamura Mikio Fujihara
42 Hiroshi Ōnogi Kimotoshi Chioka Ichikawa Yoshiyuki
43 Yūichi Nomura
Hiroshi Ōnogi
Hiroyuki Kakudō Akihiro Ōta
44 Akiko Inoue Yoo Nakano Mana Uchiyama Saburō Manami
45 San Date Ken’ichi Maejima Sin’ichi Suzuki
46 Akiko Inoue Yuriko Kado Noboru Koizumi
47 Hiroyuki Yoshino Kazuhiro Ochi Takao Iwai Yōichi Ōnishi
Shigetaka Kiyoyama
48 Hiroshi Ōnogi Yūji Yamaguchi* Yūji Hakamata
49 Kōji Ogawa Tsuyoshi Tobita Mikio Fujihara
50 Hiroyuki Yoshino Yoshitaka Yashima Akihiro Nakamura Yoshitaka Yashima
51 Kazuhiro Ochi
Yoo Nakano
Mana Uchiyama Ichikawa Yoshiyuki
52 Yūichi Nomura Yoo Nakan Takao Iwai Yōichi Ōnishi
53 Akiko Inoue Ken’ichi Maejima Sin’ichi Suzuki
54 Ryūnosuke Kingetsu Mario Hatano Akihiro Asanuma
55 Jūokuemon Ichikawa Yūji Yamaguchi* Saburō Manami

———————————————————-

Main Staff

Role Staff Name
Original Creator Shigeru Mizuki
Planning Makoto Ayano (Fuji TV), Kazuya Watanabe (Yomiko Advertising), Takashi Washio
Producer Yūta Kanō(Fuji TV Organiztion Department), Naoko Sagawa (Yomiko Advertising), Daichi Nagatomi
Series Composition Hiroshi Ōnogi
Character Design・Chief Animation Supervisor Sorato Shimizu
Series Director Kōji Ogawa
Music Yashiharu Takanashi, 刃-yaiba-
Production Manager Yoshinori Ōmachi, Keisuke Igeta
Art Setting Toshitaka Amada
Art Director Shin’ichi Kon’no (Ep. 1-38)
Megumi Katō (Ep. 39-)
Color Designer Naomi Kiyota
Casting Cooperation Michitarō Hara
Director of Photography Tomoyuki Ishiyama
Editing Yoshida Kiminori
Recording Satoru Matsuda
Recording Cooperation Shingo Suzuki
Sound Effect Nakajima Katsuhiro (Swara Pro)
Music Selection Kyōno Satō
Record Mamiko Ogawa
Producer supplement Akira Takami
Production Fuji TV, Yomiko Advertising, Toei Animation