Osomatsu-san 2nd Season

Ep Script Storyboard Episode Director Animation Supervisor Production Assistant Production Cooperation
1 Shū Matsubara Shinobu Tagashira Hikaru Yamaguchi Naoyuki Asano Hitomi Yamaguchi
2 Furuta Jōji Yoshinori Odaka Kumiko Numata Mana Nakano
3 Atsuo Tobe Toshihiro Maeya Sakurago Sagano
Masumi Hattori
Toshio Notake Magicbus
4 Jun Kamiya Mamiko Sekiya Haru Watanabe Mai Hashimoto
5 Seishirō Nagaya Shintarō Inokawa Noriko Ogura
Jōji Yanase
Kan Kōbe
Daichi Sakamoto 8 bit
6 Tetsushi Nakayanagi Yasuo Iwamoto Yukako Futagami
Minoru Morita
Kyōko Sugimoto C2C
7 Naoya Andō Keiichirō Matsui Shūhei Nakata
8 Shinobu Tagashira Tsuyoshi Tobita Akari Abe
Satō Aika
Nobuharu Ishido
Kimiharu Obata
Hironoshin Kōta Asahi Productions
9 Hikaru Yamaguchi Saeko Ozawa Shunsuke Matsu
10 Yoshinori Odaka Pu Tai Lie Ding Jing zhen Studio Pistis
11 Tetsushi Takayanagi Toshihiro Maeya Kan Kōbe
Yukari Kobayashi
Shin’ya Nogami
Takashi Koizumi
Shō Maeda Magicbus
12 Takumi Dōyama
Tetsushi Takayanagi
Tetsushi Takayanagi Maki Kōno
HAN SEUNGAH
Hitomi Yamaguchi
13 Ai Yoshimura Haru Watanabe Mana Nakano
14 Atsuo Tobe
Mamiko Sekiya
Mamiko Sekiya Kumiko Numata
Kasumi Wada
Mai Hashimoto
15 Yōko Kanamori Shintarō Inokawa Masayuki Fujita
Jōji Yanase
Kan Kōbe
Nori Fujita 8 bit
16 Tetsushi Takayanagi Kana Kawana Ichirō Ogawa
Minoru Morita
Kiyoshi Nochi
Kumiko Takayanagi
Maki Kōno
Tamaki Ishii
Tetsurō Fujiwara
17 Hikaru Yamaguchi
Yōichi Fujita
Hikaru Yamaguchi Saeko Ozawa Shunsuke Matsu
18 Yoshinori Odaka Haru Watanabe Hitomi Yamaguchi
19 Tetsushi Takayanagi
Takumi Dōyama
Yōichi Fujita
Takumi Dōyama Kanchi Suzuki
Pu Tai Lie
Kasumi Wada
Mai Hashimoto
20 Toshihiro Maeya
Hikaru Yamaguchi
Toshihiro Maeya Akira Takeuchi
Yoshinori Odaka
Lee jong kyong
Shō Maeda
Lee joung min
Magicbus
21 Mamiko Sekiya
Hikaru Yamaguchi
Takumi Dōyama
Mamiko Sekiya Saeko Ozawa
Kumiko Takayanagi
Maki Kōno
Shunsuke Matsu
22 Seishirō Nagaya Yasuhiro Akamatsu Kumiko Numata
Minoru Morita
Tetsurō Fujiwara
23 Tetsushi Takayanagi Shintarō Inokawa Masayuki Fujita
Kan Kōbe
Jōji Yanase
Ikai Kazuyuki
Masumi Hashimoto 8 bit
24 Hikaru Yamaguchi Haru Watanabe
Kanchi Suzuki
Mana Nakano
25 Takumi Dōyama
Yoshinori Odaka
Kasumi Wada
Naoyuki Asano
Mai Hashimoto
Hitomi Yamaguchi
Shunsuke Matsu

———————————————————–
Main Staff

Role Staff Name
Original Creator Fujio Akatsuka “Osomatsu-kun”
Director Yōichi Fujita
Character Design Naoyuki Asano
Series Composition Shū Matsubara
Art director Seiki Tamura
Color design Yukiko Kakita
Editing Kumiko Sakamoto
Director of Photography Toru Fukushi
Music Yukari Hashimoto
Music Production Avex Pictures
Sound director Hiromi Kikuta
Animation Production Studio Pierrot