Sanrio Danshi

Ep Script Storyboard Episode Director Animation Supervisor Chief Animation Supervisor Production Cooperation
1 Takashi Aoshima Masashi Kudō Takako Ōnishi
Noriko Ōtake
Yui Ushio
Maki Sugizono
Daisuke Tsumagari
Atsuko Nakajima
2 Masashi Kudō Taiji Kawanishi Park Myong Hun
Seo Jin Won
Kim Kyoung Hwan
Megumi Morita Jiwoo Animation
3 Daisuke Kurose Yūshi Ibe Junji Uesugi
Kaori Saitō
Ayako Suzuki
Noriyuki Fukuda
Takuma Katō
Akiko Kumada
Hiroki Itai
Megumi Morita
Noriko Ōtake
Akio Kawamura
Kumiko Kawashima
Atsuko Takahashi
Kumiko Katō
Gonzo
4 Hideaki Koyasu Shin’ya Sasaki Mifumi Tomita
Kenji Hattori
Akio Kawamura
Makoto Shimojima
Ikuko Satō
Megumi Morita Graphinica
5 Kenji Sugihara Satō Shinji Hiromichi Matano Hiroki Itai
Emiko Kataoka
Yoshitaka Katō
Akiko Kumada
Kazuya Saitō
Kaori Saitō
Kō Shiono
Ayako Suzuki
Atsuko Takahashi
Kumiko Katō
Gonzo
6 Katsuyuki Kodera Taiji Kawanishi Takako Ōnishi
Noriko Ōtake
Park Myoung Hun
Kim Kyoung Hwam
Yuka Kudō Jiwoo Animation
7 Takashi Aoshima Masashi Kudō Akira Shimizu Shinya Nogami
Ippei Masui
Nazuki Kimura
Atsuko Takahashi
Kumiko Katō
Magicbus
8 Takamitsu Kōno Katsuyuki Kodera Yoshitaka Nagaoka Kim Yoon Joung
Kim Kyoung Hwan
Miyuki Nakamura
Atsuko Takahashi
Kumiko Katō
Megumi Morita
Jiwoo Animation
9 Hideaki Koyasu Tokiyoshi Sasaki Masayuki Īmura Ichirō Ogawa
Hiroaki Kawaguchi
Kazuyuki Ikai
Isamu Utsuki
In Tae Sun
Hyeong In Park
Miyuki Nakamura
Kumiko Katō
Megumi Morita
drop
10 Kenji Sugihara Katsuyuki Kodera Tatsuya Sasaki
Hiromichi Matano
Park Hey Ran
Kin Yoo Mi
Hue Hey Jung
Shin Myoung Joo
Park Jae Sok
Hanjin Animation
11 Takashi Aoshima Atsuko Kase Tadashiba Arima* Shinya Nogami
Yukari Kobayashi
Akira Takeuchi
Ippei Masui
Nazuki Kimura
Atsuko Takahashi
Kumiko Katō
Megumi Morita
Miyuki Nakamura
Magicbus
12 Katsuyuki Kodera
Masashi Kudō
Taiji Kawanishi
Yoshitaka Nagaoka
Masashi Kudō
Takako Ōnishi
Noriko Ōtake
Kim Yoon Joung
Kim Kyoung Hwan
Atsuko Nakajima
Atsuko Takahashi
Kumiko Katō
Megumi Morita
Miyuki Nakamura
Hanjin Animation
Jiwoo Animation
Akatsuki

(*Episode 11 credit mentions Tadashiba Arima(有馬是馬) as ED which could be a pen name, official site mentions Yoshito Hata (秦義人))

——————————————————————————-
Main Staff

Role Staff Name
Original Creator Sanrio
Director Masashi Kudō
Series Composition Takashi Aoshima
Character Design Atsuko Nakajima
Sound director Hiromi Kikuta
Music Junpei Fujita (Elements Garden)
Music Production Pony Canyon
Animation Production Studio Pierrot
Production Cooperation Studio Pierrot+